Käyttöehdot

Flippaaja on kelloharrastajille ja kelloalan ammattilaisille tarkoitettu ilmoituspalvelu. Flippaaja ainoastaan julkaisee ja välittää käyttäjien yhteystiedot, eikä se siten ole kaupan osapuoli.

 

 

Kuka voi julkaista Flippaaja.fi:ssä?

Flippaaja.fi:n on tarkoitettu sekä yksityishenkilöille, että kelloja ja niihin liittyviä palveluita ja tarvikkeita myyville yrityksille. Yritysilmoituksia varten yrityksen on perustettava yritystili ottamalla yhteyttä palvelun tuottajaan. Yrityksen omistamien, välittämien tai sillä myynnissä olevien kellojen myynti-ilmoittelu yksityshenkilölle tarkoitetun profiilin kautta on kielletty. Palvelun tuottajalla on oikeus puuttua tilanteisiin, joissa epäillään yrityksen toimivan yksityishenkilönä.

Kauppojen osapuolet ja tietojen oikeellisuus

Kauppojen osapuolet (ostaja ja myyjä) ovat taho, joka jättää ilmoituksen ja taho joka ostaa ilmoitetun tuotteen tai palvelun. Flippaaja.fi ei ole kaupan tai transaktion osapuoli. Kaupan osapuolet ovat keskenään vastuussa kauppaehtojen sopimisesta ja kauppojen toteuttamisesta. Ilmoituksen jättäjä vastaa ilmoituksessa olevien tietojen oikeellisuudesta.

Palvelun käyttöön liittyvät säännöt

Palvelun käyttäjä sitoutuu noudattamaan palvelun käytön suhteen Suomen lakia sekä yleisiä hyviä tapoja. Häiriökäyttäytymiseksi katsotaan esimerkiksi epäasialliset ilmoitukset, väärän tiedon antaminen tai painostaminen.

Epäasiallinen käyttäytyminen tai lain rikkominen voi johtaa ilmoituksen tai Flippaaja-tilin poistamiseen. Flippaaja.fi pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa poistaa vilpilliset, asiattomat, syrjivät, epäilyksiä herättävät tai muutoin sääntöjen vastaiset ilmoitukset sekä niiden ilmoittajat palvelusta.

Flippaaja -palvelun käyttäjänä sinun tulee varmistaa, että et jätä ilmoituksia tai lähetä ilmoituksiin yhteydenottoja, joiden sisältö loukkaa etnisiä ryhmiä, seksuaalisia vähemmistöjä, yksityisiä tai julkisuuden henkilöitä tai joiden sisältö on muutoin asiatonta tai jonkin muun palvelun mainontaa tai markkinointia. Ilmoituksiin liitetyt asiattomat kuvat eivät myöskään ole sallittuja. Ongelmatilanteissa Flippaja avustaa tarvittaessa viranomaisen erillisestä pyynnöstä luovuttamalla asianosaisten ilmoitus-, keskustelu- ja yhteystietoja viranomaiskäyttöön. Flippaja.fi ei luovuta tietoja koskaan kolmannelle osapuolelle ilman suostumusta.

Flippaaja.fi pitää itselleen oikeuden tulkita vapaasti sekä tarpeen mukaan muuttaa ja täydentää käyttöehtoja ja sääntöjä. Flippaaja.fi:llä on myös tarvittaessa oikeus pyytää täydennystä ilmoitukseen tai kysyä lisätietoja ilmoitettavasta tuotteesta/palvelusta.

Kaupoista syntyneet riitatilanteet ja niiden sopiminen on kaupan osapuolien vastuulla. Flippaaja.fi ei voi toimia tuomarina kaupoista syntyneiden riitatilanteiden selvittelyssä, mutta voimme tarjota ehdotuksia sovinnon löytämiseksi. Tutustu myös Kilpailu- ja kuluttajaviraston ohjeistukseen yksityisten henkilöiden välillä solmittujen kauppojen riitatilanteista.

Omien rekisteröintitietojen oikeellisuus, kuten voimassa oleva puhelinnumero, on käyttäjän omalla vastuulla. Puhelinnumeroa ei ole pakko laittaa tilintietoihin. Vain rekisteröityneet käyttäjät  näkevät puhelinnumeron, mikäli se on tallennettu tilitietoihin. Puhelinnumeron voi kuitenkin laittaa ilmoitukseen, vaikka sitä ei olisi tallennettu tilitietoihin erikseen.

 

Ilmoittajat (yksityishenkilöt):

Ikäraja

Voidaksesi käyttää palveluitamme, sinun on oltava vähintään 15-vuotias. Alle 15-vuotiaat voivat hyödyntää palveluitamme ainoastaan huoltajansa valvonnassa ja näiden hyväksynnällä.

Erimielisyyksien ratkaiseminen palvelua koskien

Pyrimme aina ratkaisemaan tuotteitamme tai palveluitamme koskevan erimielisyyden neuvottelemalla. Jos tarjoamiamme tuotteita tai palveluita koskevaa erimielisyyttä ei kuitenkaan saada ratkaistuksi neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta).

Epäselvyydet

Flippaaja.fi pidättää itsellään oikeuden oman harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa tai olla julkaisematta ilmoituksia, joissa itse ilmoitukseen, myytäväksi ilmoitettuun kohteeseen tai ilmoittajaan Flippaaja.fi:n saaman tiedon mukaan liittyy mitä tahansa epäselvyyksiä. Flippaaja.fi:llä ei ole mitään vastuuta ilmoittajaa kohtaan, vaikka myöhemmin ilmenisi, että kyseiset epäselvyydet ovat olleet perusteettomia.

Muutosoikeus

Flippaaja.fi pidättää oikeuden muuttaa palvelun ehtoja. Ilmoittajalle ilmoitetaan muutoksista hänen antamaansa sähköpostiosoitteeseen viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutosten astumista voimaan. Mikäli ilmoittaja ei hyväksy muutoksia, hänellä on oikeus luopua asiakkuudestaan. Ilmoittajan katsotaan hyväksyneen muutokset, mikäli käyttää flippaaja.fi-palveluita muutosten voimaantulon jälkeen. Muutokset, jotka ovat selkeästi ilmoittajien eduksi, astuvat kuitenkin edellä mainitusta huolimatta voimaan välittömästi ilman erillistä suostumusta.

Yksityishenkilöiden välisessä kaupassa ei palautusoikeutta

Flippaaja-palvelun kautta yksityiseltä henkilöltä hankittuihin tuotteisiin tai palveluihin ei sovelleta kuluttajasuojalain mukaista palautusoikeutta. Jos käytetty tavara on ostettu yksityishenkilöltä, kauppaan ei sovelleta kuluttajansuojalakia vaan kauppalakia, jonka säännökset virheen määrittelyn osalta ovat pitkälti kuluttajansuojalakia vastaavia. Mikäli tuote tai palvelu ei vastaa myyjän antamaa kuvausta, kannattaa ostajan olla yhteydessä myyjään asian ratkaisemiseksi. Jos asia ei ratkea toivotulla tavalla, esim. kaupan purku, ostaja voi saattaa riitatilanteen viranomaistahojen ratkaistavaksi.

Huom! Yksityishenkilöiden lisäksi sivustolla toimii myyjinä myös yrityksiä, ja heiltä hankittuihin tuotteisiin ja palveluihin kuluttajalla on kuluttajansuojalain mukainen suoja ja palautusoikeus.

Flippaaja.fi-sivustolle epäsovelias ilmoitusten sisältö

Flippaaja.fi pidättää itsellään oikeuden olla julkaisematta, milloin tahansa poistaa tai muokata palvelussa olevia ilmoituksia, joiden se katsoo olevan epäsoveliaita.

Kuvat ja teksti

Flippaaja.fi pidättää oikeuden muuttaa ilmoitusten otsikointia ylläpitääkseen verkkosivuston laatua. Flippaaja.fi:llä on myös oikeus jättää julkaisematta ilmoituksissa sellaiset kuvat, joiden se ei katso olevan asiaankuuluvia tai jotka eivät ole flippaaja.fi:n sääntöjen mukaisia.

Ilmoituksen julkaisija on vastuussa siitä, hänellä on oikeus ilmoituksessa käytettävän materiaalin käyttöön ja julkaisuun. Ilmoittaja vastaa viimekädessä itse mahdollisista tekijänoikeusloukkauksiin liittyvistä kysymyksistä ja seurauksista. Flippaaja ei ole vastuussa käyttäjien tekemistä tekijänoikeusrikkomuksista.

Vesileima

Julkaistaviin kuviin voidaan lisätä vesileima. Tämä tehdään, jotta kuvia ei käytettäisi sellaisissa muissa yhteyksissä, joita ilmoittaja ei ole hyväksynyt. 

Vastuu

Ilmoittajat ovat henkilökohtaisesti vastuussa ilmoituksistaan. Flippaaja.fi ei myöskään vastaa ilmoitetuista tuotteista tai palveluista. Ilmoittaja hyväksyy, että ilmoitus tai sen osa voidaan esittää myös yhteistyökumppaneiden verkkosivuilla samojen ehtojen mukaisesti kuin ilmoituksia esitetään flippaaja.fi:ssä (esim. ilmoituksen mahdollinen jakaminen ilmoittajan luvalla muualla sosiaalisessa mediassa kuten Instagram -palveussa).

Flippaaja.fi ei vastaa siitä, että myynnissä olevien tuotteiden/palveluiden aitous on taattu. Yritämme parhaamme mukaan tarkkailla ilmoituksia väärennösten varalta, ja ilmoitukset vaativat ylläpitäjän hyväksynnän ennen julkaisua.

Flippaaja.fi ei vastaa siitä, että palvelu toimii virheettömästi tai ilman käyttökatkoja. Teknisistä ongelmista aiheutuvien vahinkoja ei korvata.

Flippaaja.fi ei vastaa vahingoista, jotka mahdollisesti aiheutuvat myyjälle, ostajalle tai kolmannelle osapuolelle ilmoitusten sisällöstä, kaupan viivästyksestä tai virheellisyydestä, tai muutoin Flippaaja-palvelun sääntöjen, voimassa olevan lain tai kolmansien osapuolten toiminnasta/laiminlyönnistä.

Käyttöehtojen voimassaolo

Nämä säännöt ja yleiset ehdot astuivat voimaan 11.1.2020.

Ole meihin yhteydessä, jos sinulla on kysyttävää.